Organisation

 

 

80Här finner du information kring Linblommans organisation och var man vänder sig med frågor och funderingar.
Obs! Linblomman är en fristående förskola som drivs med kommunala medel.

 

Pedagog

Varje barn har “sin” pedagog. Pedagogen ansvarar för sin grupp.

 

Kollegium

Alla pedagoger och övriga medarbetare ingår i kollegiet. Kollegiet träffas varje måndag 16.15-18.30. Kollegiet ansvarar för:

– pedagogiska verksamheten
– köhantering
– gruppsammansättning

 

Styrelse

Linblommans ekonomiska förenings styrelse består av Karin, Fia, Åsa, Emelie, Lilian, Malin, Bodil & Oliwia. Styrelsen ansvarar för:

– Linblommans ekonomi
– Personalfrågor
– Arbetsmiljöfrågor

 

Föräldraföreningen

Vänförening till Linblomman, har en egen styrelse bestående av intresserade föräldrar. Föreningens syfte är att stödja Linblommans verksamhet. Läs mer om föräldraengagemang.

För att komma i kontakt med föräldrarföreningen : waldorfvanner.forening@gmail.com

 

Verksamhetsplan 2017/2018

Likabehandlinsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

 

 

Klagomål

Om man har frågor och funderingar vänder man sig i första hand till sin pedagog. Pedagogen kan om det behövs ta frågan med sig till kollegiemötet. Om man anser att man inte fått svar på sin fundering är man varmt välkommen att kontakta förskolechefen eller inlämna en klagomålsblankett.

Enligt skollagen skall skolor ha upprättade rutiner för att ta emot och behandla klagomål. Nedan finner du våra rutiner samt klagomålsblankett.

 Rutiner för klagomål (.pdf)
 Rutiner för klagomål (.doc)
 Klagomålsblankett (.pdf)
 Klagomålsblankett (.doc)

 

30