Avdelningar

Lintäppan 1 & 2, Linfröet och Lindockan  1-3 år

Små barn är inga gruppbarn utan mår bäst i hemmiljö med några få förtrogna vuxna. Hos oss kan vi erbjuda en liten grupp på 4-5 barn tillsammans med en pedagog. Barnen får en nära direktkontakt med den vuxne vid vardagstillfällen med blöjbyte och påklädning eller när den spillda mjölken ska torkas upp. Ofta är det inte orden utan gesterna som är avgörande – hur vi gör det. Dessa små stunder skapar trygghet och kan bli solskensstunder för barnet och det är dessa små stunder vi strävar efter i denna ålder.

Dagrytmen är mycket viktig och leken varvas med god mat, frisk luft, sånger, ramsor och vila. Det lilla barnet behöver omhuldas med värme och mycket glädje och kärlek.

Linstugan, Lintotten och Linblå 3-6 år

I lekskolan skapar vi en så varm och trygg atmosfär som möjligt för barnet. Vi har en dags – vecko- och årstidsrytm som ger barnet trygghet och impulser till fantasi och lek.

Varje dag har ett växelspel mellan barnets fria lek och gemensamma aktiviteter så som samling, goda sköna matstunder, och roliga enkelt berättade sagor.

Veckan har sin rytm genom att varje dag har sin syssla. d.v.s. enkla handarbeten, målning eller bakning. En dag går på utflykt till skogen och tänder en brasa, äter matsäck och leker. Där upplever vi också årstidernas skiftningar som vi följer upp med fester såsom skördefest, lyktfest, adventsträdgård, påskfest och sommarfest. Tiden före festen är fylld av förberedelser, som tillverkning av lyktor till S.t Martin och sånger och lekar som återkommer år från år.

Till de större barnen kommer även vår eurytilärare en gång i veckan. Eurytmi är ett ämne inom Waldorfpedagogiken där musik och dikt blir rörelse, som blir kunskap, självinsikt och glädje för barnet.