Organisation

Här finner du information kring Linblommans organisation och var man vänder sig med frågor och funderingar.
Obs! Linblomman är en fristående förskola som drivs med kommunala medel.

Pedagog

Varje barn har “sin” pedagog. Pedagogen ansvarar för sin grupp i sitt “hemrum”.

Kollegium

Alla pedagoger och övriga medarbetare ingår i kollegiet. Kollegiet träffas varje onsdag 16.15-18.00.

Förskolrektor

Styrelsen har tillsatt en förskole rektor och en biträdande vars uppgift är ansvaret över den inre organisationen, det pedagogiska arbetet.

Styrelse

Linblommans ekonomiska förenings styrelse/ Huvudman är ytterst ansvarig för den yttre organisationen så som:

– Linblommans ekonomi
– Arbetsmiljöfrågor & övriga lagstiftningar

Huvudmannen ska möjliggöra för rektorer att tillsammans med övrig personal kunna bedriva en fullgod verksamhet.

Föräldraföreningen

Vänförening till Linblomman, har en egen styrelse bestående av intresserade föräldrar. Föreningens syfte är att stödja Linblommans verksamhet. 

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023

Klagomål

Om man har frågor och funderingar vänder man sig i första hand till sin pedagog. Pedagogen kan om det behövs ta frågan med sig till kollegiemötet. Om man anser att man inte fått svar på sin fundering är man varmt välkommen att kontakta förskolerektor eller inlämna en klagomålsblankett.

Enligt skollagen skall skolor ha upprättade rutiner för att ta emot och behandla klagomål. Nedan finner du våra rutiner samt klagomålsblankett.

Rutin vid klagomål (.pdf)

Klagomalsblankett (.pdf)